Семинар посветен на Седмица на гората 2018г.

Осми семинар посветен на Седмица на гората 2018г.

Уважаеми колеги,
На 12-13 април 2018 г. в сградата на Институт за гората ще се проведе традиционния научен семинар посветен на Седмицата на гората 2018 г.

Организатори:
Институт за гората при Българска академия на науките
Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ
Съюз на лесовъдите в България

За контакти: Институт за гората – БАН

forestin@bas.bg; margaritageorgiev@gmail.com

Списък и връзки за сваляне на презентациите на участниците в семинара:

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г.

Институт за гората – БАН ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2017-2018 г. по научната специалност “Горски култури, селекция и семепроизводство” в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.

В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.
За справки – Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, forestin@bas.bg, 0878230174

Дата на обявяване на конкурса – 13 март 2018 година.
Документи: Обява, Декларация

СРЕЩА

Институт за гората – БАН организира среща на лесовъди-ветерани, която ще се проведе на 26.03.2018г от 17.30ч. в сградата на Научно-техническият съюз по лесотехника, ул. “Г. С. Раковски” №108. Целта на срещата е да се свърже традиционният опит с настоящите тенденции в управлението на горите. Ще се обсъди състоянието на горския сектор в момента, както и възможности за опазването, стопанисването и развитието на горите в България.