Софтуер

  • SilveStruct – програма за строежа на бялборовите култури в България по диаметър и височина
    Свали: SilveStruct_BG.zip
  •  

  • PineManageTool (Версия 1.1) – програма за определяне на растежа, производителността и строежа, и за моделиране на стопански алтернативи при отглеждането на бялборови култури в България
    Свали: PineManageTool_BG.zip