Седмица на гората!

Уважаеми колеги,
Най-сърдечни поздрави по повод най-светлия празник на българските лесовъди, природозащитното дело и ентусиазъм в България – Седмицата на гората!
В условията на неимоверни изпитания, бъдете непоколебими, в изпълнението на високоблагородната мисия, за която сте избрани!
Бъдете здрави и жизнерадостни, озарени с надеждата, че усилията допринасят за нови успехи в надграждане  на знанията и утвърждаване на българската лесовъдска наука!

Честита Седмица на гората!

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ № 132, както следва:

70 кв. м. – част от работилница на територията на Институт за гората (покривът на работилницата се нуждае от частичен ремонт).

Месечна наемна цена – 280 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 15.04.2021 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 16.04.2021 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.

OБЯВА

Институтът за гората при Българска академия на науките

обявява процедура по избор на наематели на помещение на територията на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, както следва:

100 кв. м. – навес на територията на Институт за гората.

Месечна наемна цена – 400 лв. без ДДС.

Срокът за подаване на оферти е до 15:00 часа на 08.04.2021 г.

Офертите се представят в деловодството на Институт за гората при БАН, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 132, етаж II, стая № 45.

Комисията за разглеждане на кандидатурите ще заседава на 09.04.2021 г.

При подписване на договор наемателят заплаща депозит в размер на 2 наема, като гаранция за изпълнение на задълженията, който се възстановява при прекратяване на договора.

Максималният срок, за който може да се сключва договор за наем е 3 /три/ години.

Тел. за връзка: 0888 06 23 64 – проф. Г. Георгиев.