Отличие за ас. Михаела Христова за най-добре представен постер на Четвъртиинтердисциплинарен докторантски форум, организиран от БАН

Oт 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в Сандански се проведе Четвъртият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие. Събитието бе организирано от Център за обучение към Българска академия на науките и Кариерен център към ЦО-БАН. По традиция, най-добрите разработки на участниците бяха отличени от Научно жури. Задочният докторант ас. Михаела Христова с научен ръководител проф. д-р Маргарита Георгиева беше наградена за представения постер на тема: Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Hohn. on Platanus species in Bulgaria. Директорът на Центъра за обучение на БАН чл.-кор. дбн Евдокия Пашева награди участниците със сертификати за най-добре представени постери и презентации.

Лекция от експерт на Институт за гората – БАН на тема „Младежите в помощ на природата” по проект „FOREST” на програма Interreg-ИППТГС България – Сърбия 2014-2020 г.

На 10 май 2023 г. доц. д-р Пламен Глогов от Института за гората – БАН представи лекция на тема „Младежите в помощ на природата” в салона на Народно читалище „Добри Чинтулов – 1935”. Лекцията е продължение на дейностите, реализирани по проект „За всеки спасил дърво“ (FOREST), осъществен в периода 2019-2021 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Целта на лекцията беше да запознае местната общност, и в частност младежите, със следните теми:

  • Прилагане на Дългосрочна стратегия за ангажиране на младите хора в изпълнението на дейности, свързани с опазването на природата.
  • Демонстрация на Съвместната база данни, създадена по проект FOREST, за свободно качване от младежи – природолюбители на местоположение, снимки и др. на растения, животни, гъби и хабитати.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI №2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е единствена отговорност на Институт за гората – БАН и не може по никакъв начин да отрази мнението и вижданията на ЕС или Управляващия орган за Програмата.

Тринадесети научен семинар по случай Седмицата на гората 2023

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората 2023 г., на 20-21 април 2023 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората – БАН.
ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ, Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“.
Приложена е програма на семинара.

Download (PDF 395 K)

Учени от Института за гората с арт-лекция пред първокласници

В Седмицата на гората за пореден път науката и изкуството си подадоха ръка. Учени от Института за гората и актьори от театър „Виа Верде” изнесоха образователна лекция под формата на театрален спектакъл на децата от първи клас на 50-то основно училище „Васил Левски“ в кв. Драгалевци, София. Приказната пиеса за „Ламите и горските човечета“ бешепосветена на ценните растения и гъби в нашите гори и тяхното опазване. С децата се срещнаха директорът и научният секретар на Института за гората проф. Георги Георгиев и проф. Маргарита Георгиева, и авторът на пиесата – доц. д-р Пламен Глогов. Малките зрители се запознаха с някои от най-разпространените в горите дървета, билки, медоносни растения и гъби, и обещаха да се грижат за нашите гори като за едно от най-ценните и уникални богатства, свързано с родната ни природа и история. В края на спектакъла, за своите знания и готовност да помогнат за опазването на горите, първокласниците получиха подаръци от приказната фея – ръчно изработени хартиени играчки на горски човечета.