Академични лекции представени от проф. Юнал Аккемик

Институт за гората – БАН в партньорство с Национален археологически институт с музей – БАН и Лесотехнически университет – София организират две академични лекции на тема:

  1. Wood use in the old ships of Yenikapı and in some later constructions
  2. Dating in Yenikapı and around Istanbul

Лекциите ще бъдат представени от проф. Юнал Аккемик, Истанбулски университет, Турция, който е един от водещите учени в областта на дендрохронологията и анатомията на дървесното стъбло в света.

Лекциите се организират по проект: Дендрохронология – създаване на хилядолетни ска́ли за датиране на материалното и културно наследство на Балканите, финансиран от ФНИ-МОН (договор №ДН-20-7/11.12.2017 г.) и ще се проведат на 4 юни 2019 г. (вторник) от 16:00 часа в заседателната зала на Национален археологически институт с музей – БАН, гр. София, пл. “Атанас Буров” № 1.