Видео – Въглерод в планинските екоситеми

Влияние на промените в земеползването и стопанисването на горите върху акумулацията на въглерод в планински екосистеми