Институт за гората – БАН отбеляза своя 90-годишен юбилей

Институт за гората – БАН отбеляза своя 90-годишен юбилей с тържествена церемония, която се проведе на 30 ноември 2018 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон) на БАН. По време на церемонията се връчиха почетни грамоти на учени и бивши служители на Института. С почетен знак на ИГ-БАН беше удостоен чл. кор. дн Пламен Мирчев в знак на признателност за дългогодишната работа в полза на мисията на Института. По случай празника на ИГ-БАН председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски лично представи своите поздравления и пожелания за успех в научната работа и продължаване на поставените традиции в горскостопанските изследвания. Церемонията продължи със семинар “Традиции и новости в горскостопанската наука” и презентации от ръководителите на научните секции в Института.