Награда за млад учен

Управителният съвет на БАН на свое заседание с Протокол №1 от 11.01.2017 г. отличи с еднократна финансова подкрепа гл. ас. д-р Гергана Заемджикова, ръководител на проект ДФНП-209, за отлично отчетен първи етап по „Програма за подпомагане на младите учени в БАН“.