Обществена поръчка с предмет „Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми“

Дата: 04.04.2016 г.
Идентификационен номер на ИГор: РД 15-95/31.03.2016 г.
УИН номер на РОП: 9052095
Предмет: Извършване на биофизична оценка на състоянието на урбанизирани екосистеми