ОБЯВА

Институт за гората при БАН

Съюз на учените в България – Секция „Лесотехнически науки“

На 16 април 2014 г. от 10,30 ч. в Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „Акад. Борис Стефанов”, ще бъде изнесена лекция за представяне на ЦЕРН (Европейска организация за ядрени изследвания) на тема:  „60 години ускоряване на науката“.

Лектор: Стефка Китанова