Специализиран курс към Центъра за обучение при БАН

Уважаеми докторанти и колеги,
На 10 и 11 май 2018 г. от 10.00 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ на Институт за гора при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, ще се проведе специализиран курс към Центъра за обучение при БАН на тема: „Устройство на горски територии“ с ръководител проф. дсн Христо Цаков.

Тези от Вас, които желаят да посещават курса, моля да изпратят своята заявка писмено
на следните адреси: margaritageorgiev@gmail.com и hristotsakovbg@abv.bg