Лекция на тема “Ecosystem services – lessons learned from the bilateral cooperation between Bulgaria and Norway and further steps”

На 14.09.2017 г. от 11.00 ч.
В голямата зала на Институт за гората – БАН, Dr. Paul Eric Aspholm от Норвежкия Институт по Биоикономика /NIBIO/ ще изнесе лекция на тема “Ecosystem services – lessons learned from the bilateral cooperation between Bulgaria and Norway and further steps”.