Екология и опазване на околната среда

Каним всички преподаватели, докторанти, млади учени, студенти и ученици от средни училища да вземат участие в тематично направление “Екология и опазване на околната среда” във Втората научна конференция с международно участие „МЛАДИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И СЪВРЕМЕННИТЕ НАУЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ на 08-09 ноември 2018 г. в Лесотехнически университет.
На конференцията ще бъде организирано изложение/преглед на младежката активност, на което ще бъдат представени резултати от младежки проекти, инициативи, продукти и др.
СРОКОВЕ
30 юни 2018 г. – краен срок за подаване на заявки за участие и резюме на докладите;
15 юли 2018 г. – краен срок за изпращане на потвърждение за приетите заявки;
30 септември 2018 г. – краен срок за изпращане на пълния текст на докладите и регистрационна форма.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА