Второ съобщение

Юбилейна научна конференция по случай 90 години от обявяването на защитена територия “Парангалица”

Свали PDF Download (pdf 259KB)

Регистрационна форма Download (docx 2MB)

Шаблон за презентации Download (pptx 691KB)

Шаблон за публикации Download (docx 21KB)