Докторант Ева Филипова е сред десетте най-изявени млади учени за 2021 г на Junior Chamber International (JCI).

The Outstanding Young Persons – TOYP е програма, която цели да отличи с национално признание постиженията на млади личности, които създават положителна промяна в България. Конкурсът се организира ежегодно от националните JCI организации в над 100 държави в целия свят.

Ева Филипова е отличена в направление Наука и/или технологично развитие със своите постижения и усърдна работа по темата на дисертационния й труд и изследванията на въздействието на гъбата Cryphonectria parasitica по горите от обикновен кестен (Castanea sativa).

Повече за конкурса: http://toyp.jci.bg/