Програма на втората национална работна среща по Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки на Република България

Проект: „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated EcosystemAccounting MAIA) по Рамковата програма на ЕК „HORIZОN 2020“