Международен симпозиум Чонджу, Южна Корея

Доц. д-р Миглена Жиянски /Директор на Институт за гората – БАН/ и гл. ас. д-р Йонко Додев взеха участие и представиха българския опит в Международния симпозиум за планиране на горски оздравителен комплекс Чудикуон, който се състоя на 03.04.2019 г. в Чонджу, Южна Корея. Сърдечна благодарност на организаторите за поканата и специално на Prof. Won Sop Shin – бивш Министър на Корейската служба по горите и Председател на Комитета по гори към ФАО за периода 2018-2020 г.