Уважаеми колеги,

Във връзка с отбелязване на Седмицата на гората, на 12 април 2022 г. ще се проведе традиционният Научен семинар, организиран от Институт за гората – БАН.

ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората при Българска академия на науките Секция „Лесотехнически науки“ към СУБ Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“ Проект „Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 4070 и 5130 по параметър „Бъдещи перспективи“  

Приложена е програма на семинара.(PDF 0.5Mb)