Experimental stations*

По иглолистните гори, с. Говедарци
Coniferous forests, in Govedartsi ()
Техн. Павлин Петров
По иглолистните гори, гр. Велинград
Гл. ас. д-р Ангел Ферезлиев, GSM 0887400532
E-mail: fols@abv.bg
По залесяване и борба с ерозията, гр. Сандански
Afforestation and erosion control
Техн. Ангелина Цанева
По буковите гори, гр. Етрополе
Beech forests
Инж. Йонко Додев, GSM 0887505544