Персонал

Директор
доц. д-р Миглена Жиянски

Заместник директор
проф. дсн Георги Георгиев

Научен секретар
доц. д-р Маргарита Георгиева

Председател на Научния съвет
Проф. дсн Георги Георгиев

Главен счетоводител
Анна Борисова

Библиотека
Милена Димитрова

Информационен и издателски център
Стефка Китанова

Горска Екология

проф. дсн Иван Маринов – ръководител
проф. д-р Мария Грозева
доц. д-р Емилия Велизарова
доц. д-р Миглена Жиянски
гл. ас. Димитър П. Димитров
ас. д-р Росица Янева
ас. д-р Ибрахим Молла
ас. д-р Николина Грибачева
ас. Ели Павлова-Трайкова
инженер Надежда Старшова
инженер Светослава Даскалова
инженер Йонка Василева
докторант Благой Койчев
докторант Лора Кирова
докторант Лора Стоева

Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

чл. кор. дсн Пламен Мирчев – ръководител
проф. дсн Георги Георгиев
доц. д-р Маргарита Георгиева
доц. д-р Иван Петров
гл. ас. д-р Гергана Заемджикова
инженер Мария Матова
еколог, докторант Ева Филипова
докторант Сианна Хлебарска
докторант Севделин Белилов

Горска генетика, физиология и култури

доц. д-р Емил Попов – ръководител
доц. д-р Веселка Гюлева
доц. д-р Александър Делков
доц. д-р Ивайло Цветков
доц. д-р Татяна Станкова
доц. д-р Мария Глушкова
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова
гл. ас. д-р Ваня Качова
ас. Георги П. Георгиев
инж. д-р Мира Георгиева
инженер Елена Недкова
агр. Пенка Стефанова
градинар Радой Попиванов

Лесовъдство и управление на горските ресурси

доц. д-р Груд Попов – ръководител
проф. дсн Христо Цаков
проф. дтн Сотир Глушков
доц. д-р Мария Стоянова
доц. д-р Георги Хинков
доц. д-р Цветан Златанов
доц. д-р Румен Петрин
доц. д-р Ивайло Величков
доц. д-р Ангел Ферезлиев
гл. ас. д-р Йонко Додев
гл. ас. д-р Светозар Маджов
гл. ас. д-р Ивайло Марков
ас.д-р Пламен Глогов
ас. Димитър Н. Димитров
инженер Христина Христова
инженер Екатерина Андонова
инженер Магдалена Златанова
инженер Васил Чакъров

Наблюдатели

Ангелина Цанева
Спас Ашков
Асан Шарански
Веселина Колева
Георги Христов
Йорданка Дамянова

Администрация и ФСО

Лидия Андонова
Елена Богева
Стилияна Коцева
Борислав Петров