Персонал

Директор
чл.-кор. дн Георги Георгиев

Заместник директор

Научен секретар
проф. д-р Маргарита Георгиева

Председател на Научния съвет
проф. д-р Миглена Жиянски

Главен счетоводител
Анна Борисова

Библиотека
Милена Димитрова

Информационен и издателски център
Васил Киров

Горска Екология

проф. д-р Миглена Жиянски – ръководител
гл. ас. д-р Димитър П. Димитров
гл. ас. д-р Росица Янева
гл. ас. д-р Ели Павлова-Трайкова
гл. ас. д-р Тодор Стоянов
гл. ас. д-р Лора Кирова
гл. ас. д-р Елена Тодорова
ас. д-р Лора Стоева
ас. Кристиян Колев
инженер Надежда Старшова
инженер Светослава Даскалова
инженер Йонка Василева

Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

проф. д-р Маргарита Георгиева – ръководител
чл-кор. дн Георги Георгиев
проф. д-р Маргарита Георгиева
доц. д-р Гергана Заемджикова
доц. д-р Светозар Маджов
гл. ас. д-р Чавдар Желев
гл. ас. д-р Росен Андреев
ас. Севдалин Белилов
ас. Михаела Христова, докторант
д-р Благой Койчев
докторант Боряна Катинова
докторант Васил Младенов
докторант Веселин Иванов
докторант Мария Добрева
докторант Павел Топалов
инж. Мария Матова
агр. Вяра Петрова

Горска генетика, физиология и култури

доц. д-р Веселка Гюлева-Пантова – ръководител
доц. д-р Ивайло Цветков
доц. д-р Александър Делков
доц. д-р Татяна Станкова
доц. д-р Мария Глушкова
доц. д-р Ваня Качова
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова
гл. ас. д-р Мира Георгиева
докторант инж. Марин Минчев
докторант инж. Здравко Бакалов
докторант инж. Стоян Тошев
агр. Пенка Стефанова

Лесовъдство и управление на горските ресурси

доц. д-р Георги Хинков – ръководител
проф. дн Сотир Глушков
доц. д-р Ивайло Величков
доц. дн Ивайло Марков
доц. д-р Румен Петрин
доц. д-р Ангел Ферезлиев
доц. д-р Пламен Глогов
доц. д-р Йонко Додев
гл. ас. д-р Мариам Божилова
гл. ас. д-р Димитър Димитров
ас. д-р Димитър Бояджиев
докторант Филип Устабашиев
докторант Веселин Маринков
докторант Стела Гюдорова
докторант Захари Ценов
докторант Максим Янев
докторант Антон Антонов
инж. Васил Чакъров
инж. Екатерина Андонова

Наблюдатели

Ангелина Цанева
Спас Ашков
Асан Шарански
Веселина Колева
Георги Христов
Йорданка Дамянова

Администрация и ФСО

Лидия Андонова
Елена Богева
Стилияна Коцева
Борислав Петров