Персонал

Директор
чл.-кор. дн Георги Георгиев

Заместник директор

Научен секретар
проф. д-р Маргарита Георгиева

Председател на Научния съвет
проф. д-р Миглена Жиянски

Главен счетоводител
Анна Борисова

Библиотека
Милена Димитрова

Информационен и издателски център
Васил Киров

Горска Екология

проф. д-р Миглена Жиянски – ръководител
гл. ас. д-р Димитър П. Димитров
гл. ас. д-р инж. Росица Янева
гл. ас. д-р Ели Павлова-Трайкова
гл. ас. д-р инж. Тодор Стоянов
гл. ас. д-р Лора Кирова
ас. Лора Стоева, докторант
ас. Кристиян Колев, докторант
Благой Койчев, докторант
инж. Дамян Дамянов, докторант
инж. Надежда Старшова
инж. Светослава Даскалова
инж. Йонка Василева

Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

доц. д-р Михаил Кечев – ръководител
чл. кор. дсн Пламен Мирчев
чл. кор. дсн Георги Георгиев
проф. д-р Маргарита Георгиева
доц. д-р Гергана Заемджикова
ас. Севделин Белилов – докторант
Сианна Хлебарска – докторант
инж. Мария Матова
инж. агр. Вяра Петрова

Горска генетика, физиология и култури

доц. д-р Веселка Гюлева – ръководител
доц. д-р Александър Делков
доц. д-р Ивайло Цветков
доц. д-р Татяна Станкова
доц. д-р Мария Глушкова
доц. д-р Ваня Качова
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова
гл. ас. д-р Мира Георгиева
инж. Марин Минчев, докторант
Здравко Бакалов, докторант
Николай Стоянов, докторант
Стоян Тошев, докторант
инж. агр. Пенка Стефанова

Лесовъдство и управление на горските ресурси

доц. дн Ивайло Марков – ръководител
проф. дн Сотир Глушков
доц. д-р Георги Хинков
доц. д-р Румен Петрин
доц. д-р Ивайло Величков
доц. д-р Ангел Ферезлиев
доц. д-р Светозар Маджов
доц. д-р Пламен Глогов
гл. ас. д-р Йонко Додев
гл. ас. д-р Мариам Божилова
ас. д-р Димитър Н. Димитров
ас. д-р Димитър Бояджиев
ланд. арх. Стела Гюдорова, докторант
ланд. арх. Максим Янев, докторант
инж. Веселин Маринков, докторант
инж. Филип Устабашиев, докторант
инж. Захари Ценов, докторант
инж. Екатерина Андонова
инж. Васил Чакъров

Наблюдатели

Ангелина Цанева
Спас Ашков
Асан Шарански
Веселина Колева
Георги Христов
Йорданка Дамянова

Администрация и ФСО

Лидия Андонова
Елена Богева
Стилияна Коцева
Борислав Петров