Персонал

Директор
Проф. дн Георги Георгиев

Заместник директор
Проф. д-р Емил Попов

Научен секретар
Проф. д-р Маргарита Георгиева

Председател на Научния съвет
проф. д-р Миглена Жиянски

Главен счетоводител
Анна Борисова

Библиотека
Милена Димитрова

Информационен и издателски център
Васил Киров

Горска Екология

проф. д-р Миглена Жиянски
гл. ас. д-р Димитър П. Димитров – ръководител
гл. ас. д-р инж. Росица Янева
гл. ас. д-р Ели Павлова-Трайкова
ас. д-р инж. Тодор Стоянов
ас. д-р Лора Кирова
докторант инж. Дамян Дамянов
докторант Благой Койчев
докторант Лора Стоева
инженер Надежда Старшова
инженер Светослава Даскалова
инженер Йонка Василева

Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна

чл. кор. дсн Пламен Мирчев – ръководител
проф. дсн Георги Георгиев
проф. д-р Маргарита Георгиева
доц. д-р Иван Петров
доц. д-р Михаил Кечев
гл. ас. д-р Гергана Заемджикова
ас. Севделин Белилов
докторант Ева Филипова
докторант Павел Топалов
докторант Сианна Хлебарска
инженер Мария Матова
агрононом Вяра Петрова

Горска генетика, физиология и култури

проф. д-р Емил Попов – ръководител
доц. д-р Веселка Гюлева
доц. д-р Александър Делков
доц. д-р Ивайло Цветков
доц. д-р Татяна Станкова
доц. д-р Мария Глушкова
гл. ас. д-р Пролетка Димитрова
гл. ас. д-р Ваня Качова
гл. ас. д-р Георги П. Георгиев
гл. ас. д-р Мира Георгиева
ас. Димитър Бояджиев
агр. Пенка Стефанова
докторант Анелия Димитрова

Лесовъдство и управление на горските ресурси

доц. д-р Ивайло Марков – ръководител
доц. д-р Ивайло Величков
проф. дтн Сотир Глушков
доц. д-р Георги Хинков
доц. д-р Румен Петрин
доц. д-р Ангел Ферезлиев
доц. д-р Светозар Маджов
гл. ас. д-р Йонко Додев
гл. ас. д-р Пламен Глогов
гл. ас. д-р Мариам Божилова
ас. Димитър Н. Димитров
инженер Екатерина Андонова
инженер Васил Чакъров

Наблюдатели

Ангелина Цанева
Спас Ашков
Асан Шарански
Веселина Колева
Георги Христов
Йорданка Дамянова

Администрация и ФСО

Лидия Андонова
Елена Богева
Стилияна Коцева
Борислав Петров