Биоекологични стационари и Арборетум

Говедарци – ДГС Самоков
Васил Серафимов – ДГС Якоруда
Игралище – ДГС Струмяни
Габра – ДГС Елин Пелин
Парангалица – НП Рила
Балканец – ДГС Троян
Ясенково – ДГС Шумен
ОБИГ – Велинград
Арборетум