БАН награди млади учени за най-добри научни разработки

На церемония, която се проведе в Центъра за обучение на БАН, Главният научен секретар проф. дн Евдокия Пашева връчи дипломи на 15 млади учени, отличени за най-добри научни разработки. Задочният докторант Севдалин Белилов, с научен ръководител проф. дн Георги Георгиев, беше отличен с първанаграда за представения постер на тема Биологични особености на върховия корояд (Ips acuminatus Gyll.) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) в Ихтиманска Средна гора в интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Събитието беше организирано от Центъра за обучение – БАН и се проведе в Боровец, от 29 до 31 август 2019 г. На церемонията присъстваха научните секретари на БАН и ръководители на докторантите.