Десети научен семинар на ИГ-БАН

10 декември 2020 г.

ОРГАНИЗАТОРИ

Институт за гората при Българска академия на науките, Секция „Лесотехнически науки“ при СУБ, Съюз на лесовъдите в България

Прогарама с постери, подредени по номер на сесия, можете да намерите ТУК