Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г.

Институт за гората – БАН ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС за прием на един редовен докторант за учебната 2017-2018 г. по научната специалност “Горски култури, селекция и семепроизводство” в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.

В срок от 13.03.2018 г. до 11.05.2018 г. кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.
За справки – Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, forestin@bas.bg, 0878230174

Дата на обявяване на конкурса – 13 март 2018 година.
Документи: Обява, Декларация