Залесителна кампания, посветена на Седмицата на гората и Денят на земята в Института за гората при Българска академия на науките

Денят на Земята – 22 април, се отбеляза със засаждане на едроразмерни декоративни дървета и храсти в дендрариума на Института за гората – БАН. Кампанията е посветена на Седмицата на гората – професионален празник на българските лесовъди, който се провежда традиционно в началото на месец април. Посадъчният материал включва магнолия, японска вишня, кипарисови видове, гинково дърво, плачеща върба, бреза и др.