КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ

Българска академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016 – 2017 г. в съответствие с Решение № 328 на Министерския съвет от 3.05.2016 г. В срок от 14.03.2017 г. до 12.05.2017 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация/институт. За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260. Дата на обявяване на конкурса – 14 март 2017 г.

Допълнителна информация: ТУК