Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019 – 2020 г.

Институт за гората – БАН

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019-2020 г. в съответствие с Решение № 241 на Министерски съвет от 25.04.2019 г. по следните научни специалности:

  1. “Горски култури, селекция и семепроизводство” – 2 (двама) редовни и 1 (един) задочен докторанта.
  2. „Почвознание“ – 1 (един) редовен докторант.
  3. „Лесоустройство и таксация“ – 1 (един) редовен докторант.

В срок от 13.08.2019 г. до 11.10.2019 г., кандидатите подават необходимите документи за участие в конкурса.

За справки – Институт за гората – БАН, бул. “Св. Климент Охридски” №132, forestin@bas.bg, 0878230174
Повече информация може да намерите: ТУК