ОБЯВА

Институтът за гората при БАН обявява търг с тайно наддаване за продажба на ДЖИП автомобил УАЗ модел 31602-011 с работен обем 2700 куб. см.
с пробег 32 255 км. / не в движение/
С начална тръжна цена 3000.00 /три/ хиляди лева.
Краен срок за приемане на заявления за участие 15 ноември 2013г./петък/ -16.00ч.
Място Институт за гората-БАН, гр. София – 1756, бул. „Св. Климент Охридски” №132.
Телефон: 02 962-04-47