Кръгла маса на тема „Гори, общество и природа”

На 10 април 2014 г. в зала Николай Гайдаров в сградата на ЛЗС – София  /ИММ-ул. „Шосе Банкя“№3/ се проведе кръгла маса на тема „Гора, общество, природа”, бяха обсъдени въпроси за състоянието и проблемите на горите.

2-10-04-2014[1]

В работна среща взеха участие представители на Института за гората при БАН, Югозападно държавно предприятие, РДГ София, ДПП „Витоша“, Лесотехнически университет, Тойота България и ТД „Еделвайс“.

DSCN0869Директорът на Лесозащитна станция София доц. д-р Янчо Найденов отправи приветствие по случай Седмицата на3-10-04-2014[1]гората 2014, след което представи обширен обзор за стопанското значение на горите и влиянието им върху различните сфери на живота, както и връзката между „Гора, общество, природа”.

Десислава Гюрова – експерт по флората в ДПП „Витоша“ представи различните типове горски местообитания на територията на Парка.Ина Бали от Тойота България изнесе интересни факти, свързани с глобалните и локални предизвикателства пред транспортния сектор, свързани с липсата на диверсификация на енергийните източници. Тя представи 3600-подход на Тойота България за намаляване на негативното въздействие на автомобилите през целия им жизнен цикъл – от производството до излизането от употреба. Запозна присъстващите с прогнозата за постигане на 95%-рециклируемост на автомобилите на Тойота през 2015 г. Говори и за зелените инициативи на Тойота България (Зелен месец, Зелен кът Тойота на Витоша, участие в Часът на Земята, в Климатичното турне съвместно с WWF и др.). Интересната среща приключи с поетична притча за гората, разказана от проф. Христо Цаков – директор на Института за гората при БАН и залесяване в двора на института.