Специализиран курс към Центъра за обучение при БАН

Уважаеми докторанти и колеги,

В периода 28.05-01.06.2018 г. от 10.00 ч. в зала „акад. Борис Стефанов“ на Институт за гората при БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, ще се проведе специализиран курс към Центъра за обучение при БАН на тема: „Биометрични модели за горско-дървесните видове” с ръководител доц. д-р Татяна Станкова.

Тези от Вас, които желаят да посещават курса, моля да изпратят своята заявка писмено на следните адреси: margaritageorgiev@gmail.com и tatianastankova@yahoo.com

Информация за събитието: Тук