Публична академична лекция – доц. д-р Ивайло Иванов Марков

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Изследвания, свързани с проблемите на горската таксация и лесоустройственото проектиране“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Ивайло Иванов Марков на 31.10.2018 г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Институт за гората, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Мако Даков”.

Детайли за събитието