Лекция на тема „Agroforestry and Forestry in Romania“


На 12.10.2017 г. от 11.00 ч.

В голямата зала на Институт за гората – БАН, Prof. Lucian Dinca от National Institute for Research and Development in Forestry „Marin Dracea“ ще изнесе лекция на тема „Agroforestry and Forestry in Romania“.