Научно-приложни работни срещи в ИГ – БАН

На 14-ти и 22-ри май 2019 г. в Институт за гората – БАН бяха осъществени научно-приложни работни срещи с две групи – лесовъди от Австрия и Германия. На 14 май 2019 г. в Института се
проведе среща с представители от австрийската мрежа Tiroler Forstverein и д-р Бернхард Делонг,
ръководител на групата. На 22 май 2019 г. Института прие посещението на лесовъди от Германия –
група от жени, собственици на гори. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми и
разработки и бяха дискутирани основните проблеми на горите и горското стопанство у нас. Чрез
реализираната обмяна на ценен опит и информация бяха поставени основи за бъдещо
сътрудничество между учени и лесовъди от България, Австрия и Германия.
Провеждането на визитите се организира със съдействието на „Улпия Турс ООД“.