Обява

logo

Институтът за гората обявява за продан ползвано ловно оръжие както следва:

А. Ловни карабини
– ZKK – 600 – кал. 30-06 – 2 броя в добро състояние по 500 лв. бр.;
– Т03 17-01 – кал. 5.6 – 1 брой в добро състояние – 80 лв.

В. Комбинирана пушка
– CZ 584 – кал. 5,6 х 52 R/12 – в добро състояние – 400 лв.
С. Гладкоцеви пушки
– ИЖ-27Е – кал. 12 – 2 броя в добро състояние – по 100 лв. бр.
– ИЖ 27 – кал. 12 в недобро състояние – 70 лв.
– БЮКАГ – кал. 12 – неработеща – 30 лв.
– Меркел – кал. 12 – средно добро състояние – 150 лв.

Адрес: 1756 София, бул. “Св. Кл. Охридски” 132, Институт за гората,
тел.: 0888985005