Одобрен бенефициент по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ в Институт за гората – БАН

С решение на Управителния съвет на БАН от 10 ноември 2022 г., Протокол №25, по Национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“, финансирана от МОН, за бенефициент по модул ‘Млади учени’ е одобрен следният учен:

1. маг. Максим Христов Янев, за скок от 18 месеца (новоназначен), считано от 01.11.2022 г.