Отдава под наем

Институтът за гората при БАН отдава под наем свободни помещения удобни за складове и дърводелска работилница.

Aдрес на сградите: гр. София1756, бул. Св. Климент Охридски № 132.

За оглед и допълнителна информация може да се обръщате на телефон 0888649481