Отчет за научно-изследователската, учебната и финансовата дейност на Институт за гората – БАН през 2018 г

На 24 януари 2019 г. в Институт за гората – БАН се проведе Общо събрание на учените, на което Научният секретар представи Отчет за научно-изследователската, учебната и финансовата дейност на Институт за гората – БАН през 2018 г., включващ оценка и анализ на постигнатите резултати, и на перспективите на Институт за гората в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики и национални стратегии.

Повече информация можете да намерите ТУК