Отчет за 2021 на ИГ-БАН

В секцията Годишни отчети можете да намерите за научно-изследователската, учебната и финансовата дейност на Институт за гората при Българска академия на науките през 2021 г. София