Покана за представяне на оферта

Института за гората при БАН, обявява покана за представяне на оферта от фирми за изпълнение на ремонтно покривни работи на сградата на бившия хранителен блок.

Адрес на сградата:
София, бул. Св. Климент Охридски 132
Лице за контакти:
Проф. дсн Христо Цаков
телефон: 0888 649481

Фирмите желаещи да кандидатстват, могат да внесат офертите си в запечатан плик в деловодството на ИГ БАН, намиращо се на горепосоченият адрес, срещу входящ номер в пет дневен срок от публикуване нa обявата.

За оглед и допълнителна информация можете да се обръщате на телефон: 0888 649481