Покана за участие в семинар „Applying the Forest Carbon Sink Optimization (FOX) Model for Bulgaria“

Уважаеми колеги,

Институт за гората към БАН, Съюз на учените в България и Фондация REKK (Унгария) имат удоволствието да Ви поканят на семинар на тема:

“Applying the Forest Carbon Sink Optimization (FOX) Model for Bulgaria”

Семинарът има за цел да събере разнообразна група от заинтересовани страни, включително учени, държавни служители, неправителствени организации и експерти, за да обсъдят и покажат потенциала и въздействието на модела FOX в контекста на България.

Семинарът ще се проведе на английски език, като при необходимост ще осигурим превод.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа от European Climate Foundation – Grant Agreement # G-2301-65492

Дата: 05.10.2023 г., 10:00 ч.

Място на провеждане – Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ 132, София, заседателна зала „акад. Борис Стефанов“

За връзка и участие онлайн – click MS Teams link here

В приложение към тази покана ще намерите и програмата на семинара.

Вярваме, че Вашият опит и знания биха били ползотворни за обогатяване на дискусията и насочване на успешното прилагане на модела FOX в България.

Очакваме Ви,

С уважение,

проф. д-р Маргарита Георгиева и ас. д-р Лора СтоеваПрограма на семинара – PDF (136 KB)