Покана относно включване на интегрирани сметки за природния капитал и екосистемите в системата от Национални сметки на Република България

Проект: „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки (Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting – MAIA), „HORIZОN 2020“

Във връзка с реализацията на горепосочения проект, Ви каним да участвате в две събития, които ще се състоят в Творческия дом на БАН (Варна, кв. Чайка, спирка Журналист, 43°15’50.3″N 28°01’53.9″E; 43.263963, 28.031628).

  1. Европейска работна среща на тема: “КАРТИРАНЕ И ОЦЕНКА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ЕКОСИСТЕМНИ СМЕТКИ“ – от 26 до 29.05.2020 включително [Срещата включва European Stakeholders Day (27.05.2020): sharing experiences in compiling SEEA EEA accounts in EU countries, incl. overview of outputs so far and bottlenecks in national accounts development]; и
  2. Втора ежегодна национална работна среща на същата тема, която ще се състои на 28.05.2020 г., с начало 14:00 часа. Ако заинтересувани лица имат желание да направят презентация или постер по темата на работната среща, моля да заяви това на мейл адрес: bkoulov@gmail.com до 30 април.

Организатори са българските партньори по проекта: Изпълнителната агенция по околна среда при Министерството на околната среда и водите, Националния статистически институт и научен колектив от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ-БАН) и Института по гората – БАН, СУ „Климент Охридски“ и Издателство Пенсофт, ЕООД. Деветнайсет партньори от 10 страни-членки на ЕС участват в проекта, ръководен от Университета във Вагенинген, Нидерландия и финансиран пряко от Европейската комисия.
Резервации в Творческия дом на БАН – Варна на следния адрес: tdban_varna@abv.bg
Детайлната програма на работните срещи ще бъде обявена на сайта на MAIA и НИГГГ – БАН