ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Стопанисване на гори от Долния горскорастителен пояс на България“


Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Йонко Добринов Додев на 15.12.2021 г. (четвъртък)от 13:00 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.