ПОКАНА

Институт за гората – БАН,

 Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Жлезиста слабонога – красива и опасна“

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Мира Любчева Георгиева на 13.10.2023 г. (петък) от 10:30 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“№132,

зала „акад. Борис Стефанов”.