ПОКАНА

С Е М И Н А Р „Гората и ние”

НАУЧНИ  РАЗРАБОТКИ  В  ИНСТИТУТ  ЗА  ГОРАТА
ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 г.


3 – 4 АПРИЛ 2014 г.


ОРГАНИЗАТОРИ: Институт за гората –  БАН


Семинарът е посветен на „Седмица на гората – 2014 г.”
и 145 години – БАН

Място на провеждане: Институт за гората – БАН, бул. „Кл. Охридски“ 132, София

Заявка за участие: Заглавие и автори до 25.03.2014 г.

За контакти:

инж. Христина Христова, e-mail: hrihris@abv.bg

доц. д-р Александър Делков, e-mail: st_sophia@abv.bg