ПОКАНА

Институтът за гората при Българска академия на науките Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„ПОЧВАТА – ФУНДАМЕНТ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОЛЗИ ОТ ЕКОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ“

Лекцията ще бъде изнесена от проф. д-р Миглена Кирчева Жиянски на 14.01.2020 г. (вторник) от 10:30 часа в сградата на Институт за гората – БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, зала „акад. Борис Стефанов”.