ПОКАНА

Институтът за гората при БАН Ви кани да присъствате на публична академична лекция на тема:

„Модели за растеж, строеж и регулиране на гъстотата на горските култури”

Лекцията ще бъде изнесена от доц. д-р Татяна Василева Станкова на 12 февруари 2014 год. (сряда) от 11:00 часа в сградата на Института, зала „Акад. Мако Даков”, бул. Кл. Охридски №132.