Полярна експедиция на Антарктида

С пожелание за успешна полярна експедиция на Антарктида /о-в Ливингстън/ изпратихме д-р Росица Янева – представител на ИГ-БАН и участник в проект БИОМОНПОЛЯР!