Полярна eкспедиция на Aнтарктида

Успешно приключи научно-изследователската мисия на о. Ливингстън за нашия представител д-р Росица Янева – с много впечатления, научени уроци и събрани проби.