Посещение

Посещение в Института за гората
На 23 май проф. д-р Джовани Пачиони от Университета Акила, Италия изнесе публична лекция в Института за гората. Темата на лекцията бе свързана с гъбите – за тяхната роля от почвообразуването до култивирането им. Всички си мислим за гъбите като за нещо просто и основната им роля в природата е да разграждат органичната материя и да я връщат в кръговрата. А се оказва, че техните ензимни системи могат да се използват в производството на хартия, био горива, пречистване на води, обработка на промишлени утайки и т.н.
Проф. Пачиони е на посещение по програмата Еразъм+. Той е професор по приложна растителна биология и има патенти за отглеждане и съхранение на трюфели и други недървесни горски продукти. Автор е и на множество публикации в тази област.