Протокол на комисията относно обявена обществена поръчка

Протокол на комисията относно обявена обществена поръчка с предмет „Доставка на безпилотно летателно средство в комплект с оборудване“, в изпълнение на дейности, предвидени в рамките на проект „Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Националните бюджети на Гърция и България, Договор № РД02-29-49/05.02.2018 г. по програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 г.

Протокола и цялата налична информация можете да намерите:ТУК